top of page

Koncerty 1983-1987

GALERIE JAZZKLUB
UDOLED2.jpg
wp1b3ffd0e_06.png
PROGRAM  NA TRANS 1.jpg
PROGRAM TRANS 2.jpg
wp7e55307a_06.png
plakát_jazzklub_4.jpg
2 TISK.jpg

Koncerty 1983-1987

Co předcházelo a co bylo nutné předložit, aby si mohl zahrát
V Mariánském Údolí třeba jen jeden hudebník

----------Kapela (nebo jakýkoliv vystupující) musela mít orazítkovaná potvrzení od svého zřizovatele.Zřizovatelem mohla být jakákoliv společenská organizace např. SSM, ZK ROH, hasiči atd. Zřizovatel měl být jakýmsi garantem kapely a měl jí zajišťovat technické zázemí. Ale postupem času se z něj stala instituce, od které orgány očekávaly, že bude ideově dohlížet na čistotu repertoáru a politickou vyspělost  hudebníků.
                             --------------------K tomuto potvrzení byl potřeba schválený repertoárový list(většinou stačilo od svého zřizovatele), ale byly chvíle, kdy inspektor kultury vyžadoval schválené texty od odboru kultury. Vždyť i naše všechny scénáře audiovizuálních pořadů musely být schváleny odborem kultury.
         ----------Pokud jsme získali oba orazítkované cáry papíru dalo se přistoupit k další fázi povolovacího řízení, a to navštívit svého inspektora kultury, předložit povolení zřizovatele, repertoárový list a pečlivě sepsanou žádost o povolení koncertu. Inspektor kultury samozřejmě mohl ,a také nemusel dát souhlas. Musím přiznat, že ve většině případů nám náš inspektor, soudruh Tylšar,  koncerty povolil, ale byly momenty, že to nebylo až tak jednoduché.                        
                                        ---------Po úspěšném získání všech papírů bylo třeba přistoupit k další a závěrečné fázi celého procesu. Ta spočívala  v napsání další žádosti o povolení , tentokrát na Národní výbor Hlubočky, který na základě již zmiňovaných povolovacích listů vydal konečné povolení. Koncert se mohl uskutečnit, ale prakticky za podchyceného,  tzv.  kulturního dohledu.

wp1b647b99_06.png
wpe6029a11_06.png
wp1169e858_06.png
wp9c058f05_06.png

© Copyright © design.vnor.2020

bottom of page